HomeĐiều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Eduexpress.vn – một chuyên trang đánh giá, review các sản phẩm và dịch vụ giáo dục trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Để bảo vệ quyền lợi của quý khách và giúp quý khách hiểu rõ về những điều khoản và điều kiện khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi đã soạn thảo một bản tuyên bố chính thức như sau:

Phạm vi áp dụng:

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này áp dụng cho mọi người sử dụng trang web Eduexpress.vn. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Toàn bộ nội dung trên website Eduexpress.vn đều thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi bởi bên thứ ba. Bạn không thể sử dụng hay chia sẻ những bài viết đó nếu không được sự đồng ý của chúng tôi.

Quyền riêng tư:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách. Quý khách có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, khi quý khách đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp các thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin này chỉ để cung cấp dịch vụ cho quý khách và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

Trách nhiệm pháp lý:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi. Quý khách sử dụng trang web của chúng tôi và các nội dung liên quan theo cách riêng của mình, và quý khách chịu toàn bộ trách nhiệm cho các hành động của mình trên trang web này.

Thay đổi điều khoản và điều kiện:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web Eduexpress.vn mà không cần thông báo trước cho quý khách. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải được coi là sự chấp nhận của quý khách đối với những thay đổi đó.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba:

Trang web Eduexpress.vn có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc chính sách bảo mật nào của các trang web này.

Sử dụng tài khoản:

Quý khách có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình trên trang web Eduexpress.vn. Quý khách không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động trái phép được thực hiện bằng tài khoản của quý khách nếu việc này được gây ra bởi việc quý khách không tuân thủ các quy định về bảo mật tài khoản của mình.

Quyền cấm:

Quý khách không được phép sử dụng trang web Eduexpress.vn để thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi chấm dứt quyền sử dụng trang web của quý khách mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi hy vọng rằng quý khách sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web Eduexpress.vn. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.