HomeChính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Eduexpress.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin đó một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng trang web Eduexpress.vn.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ, tham gia khóa học hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Eduexpress.vn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành, v.v. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động sử dụng của khách hàng trên trang web Eduexpress.vn, bao gồm lịch sử tìm kiếm, thời gian sử dụng và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất có thể cho khách hàng. Thông tin cá nhân cũng được sử dụng để liên hệ với khách hàng khi cần thiết và cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, v.v.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web Eduexpress.vn và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tối ưu hóa quảng cáo và nội dung trên trang web Eduexpress.vn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin trên trang web Eduexpress.vn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ hoàn toàn, vì không có hệ thống nào đảm bảo an toàn 100% cả.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi được phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng đến các đối tác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho khách hàng.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các nhân viên của chúng tôi chỉ được truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng khi đó là cần thiết để thực hiện công việc của họ.

Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi theo quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có quyền từ chối sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến chính sách bảo mật của Eduexpress.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình để phù hợp với yêu cầu pháp luật hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về các thay đổi này trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web Eduexpress.vn sau khi các thay đổi được áp dụng sẽ được coi là sự chấp thuận của khách hàng đối với chính sách bảo mật mới.